Chàng rể số hưởng mang tiếng đi ở rể mà sung sướng chẳng thiếu thứ gì. Đã được mẹ vợ giàu có đầu tư cho nhà cửa xe hơi rồi, lại còn có quyền ăn quyền nói nữa. Đương nhiên không phải tự dưng mà hắn được như vậy mà là nhờ hắn được chịch mẹ vợ. Cũng không phải là hắn muốn thế đâu, chẳng qua mẹ vợ dụ dỗ thôi. Thấy bà cũng ngon, mới ngoài 40 tuổi chứ bao nhiêu lắm, vẫn cứ gọi là chơi tốt. Đã thế thì không có gì phải lăn tăn cả, cứ lồn mà địt vào thôi. Địt càng nhiều mẹ vợ lại càng thoáng tính, sắm cho con rể bằng bạn bằng bè thì thôi. Còn hắn thì sống một cuộc đời không cần phấn đấu vì mẹ vợ lo hết rồi.